หนังสือ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย วิชา วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010043
325 บาท
หนังสือเล่มนี้เน้นเชื่อมโยงพื้นฐานโดยอาศัยฐานความรู้ของนักเรียนทั่วไปเข้ากับแนวข้อสอบที่เคยออกสอบในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมแนวข้อสอบกว่า 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ รวม 300 ข้อ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้ฝึกฝน ซึ่งจะต้องได้ทั้งความเข้าใจ ความถูกต้อง และการลดเวลาที่ใช้ในแต่ละข้อ ซึ่งจะต้องทำได้ดีกว่าเพื่อนๆ ที่สอบแข่งขันด้วย
หนังสือ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย วิชา วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010043
325 บาท
หนังสือเล่มนี้เน้นเชื่อมโยงพื้นฐานโดยอาศัยฐานความรู้ของนักเรียนทั่วไปเข้ากับแนวข้อสอบที่เคยออกสอบในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมแนวข้อสอบกว่า 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ รวม 300 ข้อ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้ฝึกฝน ซึ่งจะต้องได้ทั้งความเข้าใจ ความถูกต้อง และการลดเวลาที่ใช้ในแต่ละข้อ ซึ่งจะต้องทำได้ดีกว่าเพื่อนๆ ที่สอบแข่งขันด้วย

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved