หนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874176
425 บาท
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย การแนะนำให้รู้จักกับ Tableau เป็น Business Science ที่มี AI-Powered Analytics อยู่เบื้องหลัง การเลือกใช้งาน Tableau ให้เหมาะสม การติดตั้งและสมัครใช้งาน การฝึกภาคปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงประยุกต์ใช้
หนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874176
425 บาท
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย การแนะนำให้รู้จักกับ Tableau เป็น Business Science ที่มี AI-Powered Analytics อยู่เบื้องหลัง การเลือกใช้งาน Tableau ให้เหมาะสม การติดตั้งและสมัครใช้งาน การฝึกภาคปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงประยุกต์ใช้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved