หนังสือ Short Note The Data Scientist's Journey
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874381
450 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปเส้นทางไปสู่อาชีพ Data Scientist ที่ต้องมีพื้นฐานใน 3 เรื่องคือ คณิตศาสตร์ การเขียนโค้ด และความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงความเข้าใจการใช้ประโยชน์จาก Data ที่มีอยู่มาสร้างคุณค่าทางธุรกิจ ในหนังสือพูดถึงเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning และ Deep Learning รวมถึง Generative AI ที่โด่งดังในปัจจุบันอย่าง ChatGPT มีการยกตัวอย่าง Business Cases ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเงินและค้าปลีกเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพมากขึ้น
หนังสือ Short Note The Data Scientist's Journey
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874381
450 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปเส้นทางไปสู่อาชีพ Data Scientist ที่ต้องมีพื้นฐานใน 3 เรื่องคือ คณิตศาสตร์ การเขียนโค้ด และความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงความเข้าใจการใช้ประโยชน์จาก Data ที่มีอยู่มาสร้างคุณค่าทางธุรกิจ ในหนังสือพูดถึงเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning และ Deep Learning รวมถึง Generative AI ที่โด่งดังในปัจจุบันอย่าง ChatGPT มีการยกตัวอย่าง Business Cases ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเงินและค้าปลีกเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพมากขึ้น

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved