หนังสือ คู่มือการใช้งาน Microsoft 365 ฉบับ Complete Guide
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874374
480 บาท
คู่มือที่รวมการใช้งานแอพ Microsoft 365 ที่อัพเดตล่าสุด ตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มจากการเลือกใช้งานแอพนี้แบบรายเดือนหรือรายปี เน้นการใช้งานแอพ Word, Excel, PowerPoint, Access ตามลักษณะงานพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันและงานเอกสารในออฟฟิศ การใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ
หนังสือ คู่มือการใช้งาน Microsoft 365 ฉบับ Complete Guide
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874374
480 บาท
คู่มือที่รวมการใช้งานแอพ Microsoft 365 ที่อัพเดตล่าสุด ตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มจากการเลือกใช้งานแอพนี้แบบรายเดือนหรือรายปี เน้นการใช้งานแอพ Word, Excel, PowerPoint, Access ตามลักษณะงานพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันและงานเอกสารในออฟฟิศ การใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved