หนังสือ Easy Note โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874350
250 บาท
ทบทวนเนื้อหาเพื่อใช้ในการสอบวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และ A-Level 63 (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) ได้ในเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยเน้นอธิบายด้วยภาพ สร้างความเข้าใจได้รวดเร็ว พร้อมด้วยการอธิบายหลักการทางดาราศาสตร์ด้วยวิชาฟิสิกส์ และเคมี ทำให้เข้าใจการประยุกต์ในเนื้อหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
หนังสือ Easy Note โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874350
250 บาท
ทบทวนเนื้อหาเพื่อใช้ในการสอบวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และ A-Level 63 (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) ได้ในเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยเน้นอธิบายด้วยภาพ สร้างความเข้าใจได้รวดเร็ว พร้อมด้วยการอธิบายหลักการทางดาราศาสตร์ด้วยวิชาฟิสิกส์ และเคมี ทำให้เข้าใจการประยุกต์ในเนื้อหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved