หนังสือ ติวเข้มหลักคิดพิชิตสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5 และ TEDET มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874541
285 บาท
คู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ตามหลักสูตร สสวท. ปรับปรุงใหม่ปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีภาษาอังกฤษกำกับเพื่อห้องเรียน EP (English Program) เสริมเทคนิคและแผนผังช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา

พร้อมข้อสอบติวเข้มกว่า 530 ข้อ เพื่อเตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน รวมถึงการติวข้อสอบสำหรับโรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ เสริมแนวข้อสอบโครงการ TEDET การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรทราบ เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในชั้นเรียนระดับสูงขึ้น
หนังสือ ติวเข้มหลักคิดพิชิตสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5 และ TEDET มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874541
285 บาท
คู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ตามหลักสูตร สสวท. ปรับปรุงใหม่ปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีภาษาอังกฤษกำกับเพื่อห้องเรียน EP (English Program) เสริมเทคนิคและแผนผังช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา พร้อมข้อสอบติวเข้มกว่า 530 ข้อ เพื่อเตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน รวมถึงการติวข้อสอบสำหรับโรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ เสริมแนวข้อสอบโครงการ TEDET การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรทราบ เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในชั้นเรียนระดับสูงขึ้น

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved