หนังสือ ติวเข้มหลักคิดพิชิตสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 และ TEDET มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874688
265 บาท
หนังสือคู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ตามหลักสูตร สสวท. ปรับปรุงใหม่ปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมเทคนิคและแผนผังช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา

พร้อมข้อสอบติวเข้มการสอบในชั้นเรียนและอ่านทบทวน มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ เสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรทราบ ใช้ควบคู่กับเล่มเตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.5 และ ป.6 เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป
หนังสือ ติวเข้มหลักคิดพิชิตสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 และ TEDET มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874688
265 บาท
หนังสือคู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ตามหลักสูตร สสวท. ปรับปรุงใหม่ปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมเทคนิคและแผนผังช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา พร้อมข้อสอบติวเข้มการสอบในชั้นเรียนและอ่านทบทวน มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ เสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรทราบ ใช้ควบคู่กับเล่มเตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.5 และ ป.6 เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved