หนังสือ สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874787
345 บาท
แนะแนวการเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท เพื่อเส้นทางการสอบที่มีประสิทธิภาพ สรุปเนื้อหาและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนสอบ TPAT 1 ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ พาร์ทเชาวน์ปัญญา พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ และพาร์ทการคิดเชื่อมโยง โดยในแต่ละพาร์ทจะแบ่งออกเป็นข้อสอบตามหัวข้อต่างๆ ที่พบเจอได้ในสนามสอบจริง พร้อมอธิบายเฉลยด้วยคลิปวิดีโอโดยการ scan QR Code
หนังสือ สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874787
345 บาท
แนะแนวการเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท เพื่อเส้นทางการสอบที่มีประสิทธิภาพ สรุปเนื้อหาและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนสอบ TPAT 1 ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ พาร์ทเชาวน์ปัญญา พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ และพาร์ทการคิดเชื่อมโยง โดยในแต่ละพาร์ทจะแบ่งออกเป็นข้อสอบตามหัวข้อต่างๆ ที่พบเจอได้ในสนามสอบจริง พร้อมอธิบายเฉลยด้วยคลิปวิดีโอโดยการ scan QR Code

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved