หนังสือ คู่มือพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Multi-Platform ด้วย .NET MAUI
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874732
480 บาท
เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานบน Mobile Apps (iOS และ Android), Web Apps และ Desktop App ในเวลาเดียวกันด้วย .Net MAUI โดยใช้ภาษา C# เป็นชุดเครื่องมือพัฒนา User Interface แบบข้ามแพลตฟอร์ม ครอบคลุมการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Front End และ Back Emd มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน
หนังสือ คู่มือพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Multi-Platform ด้วย .NET MAUI
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874732
480 บาท
เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานบน Mobile Apps (iOS และ Android), Web Apps และ Desktop App ในเวลาเดียวกันด้วย .Net MAUI โดยใช้ภาษา C# เป็นชุดเครื่องมือพัฒนา User Interface แบบข้ามแพลตฟอร์ม ครอบคลุมการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Front End และ Back Emd มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved