หนังสือ คู่มือ Coding และพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย C# ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874848
480 บาท
เรียนรู้หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual C# 2022 ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอปพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโครล การเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ และตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ครอบคลุมตั้งแต่ .NET 7 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual C# 2022
หนังสือ คู่มือ Coding และพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย C# ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874848
480 บาท
เรียนรู้หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual C# 2022 ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอปพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโครล การเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ และตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ครอบคลุมตั้งแต่ .NET 7 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual C# 2022

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved