หนังสือ รวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted & EP คณิต วิทย์ อังกฤษ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010258
265 บาท
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยแนวข้อสอบเข้มข้นเข้า ม.1 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เตรียมความมั่นใจสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำต่างๆ พร้อมเสริมแนวข้อสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP หรือ English Program) เพื่อสอบแข่งขันเข้าเรียนที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ภายในหนังสือจะมีเฉลยที่อธิบายคำตอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการคิด วิเคราะห์ และความเข้าใจ
หนังสือ รวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted & EP คณิต วิทย์ อังกฤษ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010258
265 บาท
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยแนวข้อสอบเข้มข้นเข้า ม.1 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เตรียมความมั่นใจสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำต่างๆ พร้อมเสริมแนวข้อสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP หรือ English Program) เพื่อสอบแข่งขันเข้าเรียนที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ภายในหนังสือจะมีเฉลยที่อธิบายคำตอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการคิด วิเคราะห์ และความเข้าใจ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved