หนังสือ พิชิตสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010265
350 บาท
หมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย ทุกระดับชั้นที่ต้องการเจาะลึกแนวข้อสอบ TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) ครบทุกด้านตามโครงสร้างข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขา/คณะ หรือมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้
หนังสือ พิชิตสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010265
350 บาท
หมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย ทุกระดับชั้นที่ต้องการเจาะลึกแนวข้อสอบ TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) ครบทุกด้านตามโครงสร้างข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขา/คณะ หรือมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved