หนังสือ Easy Note 2-in-1 Maths & Science ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874862
275 บาท
สรุปเนื้อหาคณิต-วิทย์ ม.ต้น ด้วยภาพ ไว้ภายในเล่มเดียว พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดผิดบ่อย ทำให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถทบทวนก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ พร้อมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนจากติวเตอร์โดยตรง ทำให้อ่านได้เร็วเข้าใจง่าย
หนังสือ Easy Note 2-in-1 Maths & Science ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874862
275 บาท
สรุปเนื้อหาคณิต-วิทย์ ม.ต้น ด้วยภาพ ไว้ภายในเล่มเดียว พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดผิดบ่อย ทำให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถทบทวนก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ พร้อมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนจากติวเตอร์โดยตรง ทำให้อ่านได้เร็วเข้าใจง่าย

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved