หนังสือ Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874886
285 บาท
ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ

Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5
สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ
มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม
และเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด
พร้อมแนวข้อสอบอีก 100 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย
หนังสือ Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164874886
285 บาท
ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม และเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด พร้อมแนวข้อสอบอีก 100 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved