หนังสือ รวมแนวข้อสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-Level 63 Sci) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010302
235 บาท
สำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบ A-Level Sci 63 (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) มีแนวข้อสอบ 6 ชุดที่อิงตาม Test Blueprint และวิเคราะห์การออกข้อสอบด้วยความยากจากข้อสอบจริง พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ หรือสำหรับนักเรียนม.ปลาย สายศิลป์ที่ต้องการฝึกทำโจทย์ในกลุ่มของวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
หนังสือ รวมแนวข้อสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-Level 63 Sci) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010302
235 บาท
สำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบ A-Level Sci 63 (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) มีแนวข้อสอบ 6 ชุดที่อิงตาม Test Blueprint และวิเคราะห์การออกข้อสอบด้วยความยากจากข้อสอบจริง พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ หรือสำหรับนักเรียนม.ปลาย สายศิลป์ที่ต้องการฝึกทำโจทย์ในกลุ่มของวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved