กราฟิกดีไซน์
รูปแบบการรับทำงาน
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวนเปิดรับ
1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- สามารถใช้โปรแกรมกราฟิคได้ เช่น Photoshop, Illustrator
- มีทักษะในการออกแบบเบื้องต้น
- ทำงานเร็ว, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียดงาน
- ออกแบบแบนเนอร์บนเว็บไซต์
- ออกแบบภาพแชร์ / อินโฟกราฟิค
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @serazu , 092-895-2288

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved