หนังสือ คู่มือ และสื่อ เพื่อการศึกษา

คู่มือ 8 วิชา ป.4 สรุปใจความ & เก็งสอบ
คู่มือ 8 วิชา ป.2 สรุปใจความ & เก็งสอบ
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.4
ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.5
ติวเข้มคณิตศาสตร์สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
พิชิต GAT ENG เข้าใจง่ายสอบได้เต็ม 100
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) NEW TOEIC Economy LC 1000 Questions
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) NEW TOEIC Economy RC 1000 Questions
ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง
คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.2
Short Note ชีววิทยา ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
พร้อมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 1-2 (ระดับปวช., ปวท. และ ปวส.)
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (ภาษาพาที)
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (วรรณคดีลำนำ)
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หลักสูตร EP(English Program) ป.2
สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.3
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.1 (8 วิชา) ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด (L)
ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
Science ม.ต้น Easy Note มั่นใจเต็ม 100

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved