หนังสือ คู่มือ และสื่อ เพื่อการศึกษา

คณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.4
Future Math Success : Grade 4 (คณิตศาสตร์ EP ป.4)
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.2 (8 วิชา) ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.5
Great Physics สรุปหลักฟิสิกส์ ม.ปลาย
Note สรุปสังคม ม.ต้น ติวเข้มก่อนสอบ
SHORT NOTE AND TEST ติวเข้มเคมี ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
แนวข้อสอบติวเข้มคณิต สสวท. ป.6
Note สรุปหลักวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ติวเข้มก่อนสอบ
สรุปเตรียมสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย
Hello English World P3 : Practice workbook สำหรับ ป.3
ปลดล็อก วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา
All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking
ติวเข้มสอบ TOEIC พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนนเต็ม 990 (แนวข้อสอบ 500 ข้อ)
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1
Drawing of Biology ภาพจำ ชีววิทยา พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
SHORT NOTE AND TEST ติวเข้ม ชีวะ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved