แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP(English Program) ป.1
ราคาปก 140 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ EP(English Program) ป.1

หนังสือรวมแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนใน หลักสูตร EP (English Program) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar Reading Comprehension และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการฝึกทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมกับเพิ่มเติมทักษะในการฝึกทำโจทย์ให้หลากหลาย

รวบรวมโจทย์ แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู็มากที่สุด สำหรับทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนน ตลอดปีการศึกษา

โจทย์และแบบฝึกหัดละเอียด เนื้อหาแยกตามบทของสาระการเรียนรู้ที่ใช้เรียนจริง แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ให้นักเรียนสามารถเลือกทำในบทและเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจหรือไม่ถนัด ได้อย่างเจาะลึก เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และทำคำแนนเพิ่ม มากขึ้น


เหมาะสำหรับน้องๆ ป.1

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 – 5 และ 0
บทที่ 2 จำนวนนับ 6 – 10
บทที่ 3 เลขคู่และเลขคี่
บทที่ 4 การเปรียบเทียบจำนวน 2 จำนวน
บทที่ 5 การบวกจำนวน 2 จำนวน ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
บทที่ 6 การลบจำนวน 2 จำนวน ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
บทที่ 7 จำนวนนับ 11 – 50
บทที่ 8 การบวกและลบเลขจำนวน 2 หลัก
บทที่ 9 หลักและค่าของเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบ
บทที่ 10 การเขียนจำนวนในรูปของการกระจาย
บทที่ 11 การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
บทที่ 12 การชั่ง
บทที่ 13 การตวง
บทที่ 14 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
บทที่ 15 วันและเวลา
บทที่ 16 การบวกและลบเลขระคน พร้อมโจทย์ปัญหาอย่างง่าย

8859099303408

1

17 x 22.86 ซ.ม.

ฐิตรัตน์ เลิศเชาวยุทธ

420 กรัม

8859099303408

2018-09-27

144 หน้า

นิกข์นิภา สหัสโยธิน

หนังสือที่เกี่ยวข้อง