อังกฤษพิชิต TCAS
ราคาปก 380 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

อังกฤษพิชิต TCAS

อังกฤษพิชิต TCAS


สรุปเนื้อหาโดยละเอียด และชัดเจน ทุกหัวข้อในสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ม.4-5-6 สำหรับเตรียมสอบ TCAS, ADMISSION O-NET ,GAT และบุคคลทั่วไปในการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบสนามสอบแข่งขันทั่วประเทศ

เนื้อหาอธิบายเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่นักเรียนเรียนอ่อน ที่ต้องการคำอธิบายที่เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประโยค ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงนักเรียนที่ปานกลางที่ต้องการทบทวนความรู้และเจาะเฉพาะหัวข้อที่ตัวเองไม่เข้าใจและต้องการตัวอย่างประโยค ในหัวข้อนั้นๆ แบ่งหัวข้ออย่างชัดเจนละเอียดมาก พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้ฝึกลองทำจริง กว่า 500 ข้อ


Part 1: Essential English Grammar

Chapter1 : Part of Speech : Nouns
Chapter2 : Part of Speech : Verbs
Chapter3 : Part of Speech : Adjectives
Chapter4 : Part of Speech : Adverbs
Chapter5 : Part of Speech : Pronouns,
Chapter6 : Part of Speech : Prepositions
Chapter7 : Part of Speech : Conjunc tions
Chapter8 : Part of Speech : Interjections
Chapter9 : Sentences, Clauses, and Phrases
Chapter10 : Tenses
Chapter11 : Articles: A, An and The
Chapter12 : Modifiers of Nouns, verbs, Adjectives and Adverbs
Chapter13 : Modal Verbs and Auxiliary Verbs
Chapter14 : Phrasal Verbs
Chapter15 : If and Wish Sentences – Conditional Sentences and Inversion
Chapter16: Subjunctive
Chapter17 : Question Words and Tags
Chapter18 : Conjunctives and Relative Clauses
Chapter19 : Comparison of Adjectives and Adverbs
Chapter20 : Agreement/ Accord of Subjects and Verbs
Chapter21: Speech: Direct and Indirect
Chapter22: Passive Structure
Chapter23 : Capitalization and Punctuation

Part 2: Writing Ability
Chapter24 : Sentence Completion and Error Identification
Chapter25 : Sequence of Tenses

Part 3: Reading Skills, Vocabulary and Idioms
Chapter26 : Reading Comprehension: Passages and Cloze Tests
Chapter27: English Synonyms and Collocations
Chapter28 : Prefix and Suffix
Chapter29 : Idiomatic Expressions

Part4 : TEST
TEST1
TEST2
TEST3
TEST4
TEST5
TEST6
TEST7
TEST8
TEST9
TEST10

เฉลยTEST

Part5 Vocabulary
Educational Vocabulary
Interjection
Comparison
Vocabulary ออกสอบบ่อย

9786162368042

1

17 x 22.86 ซ.ม.

สมเกียรติ สุทธิชาติ

500 กรัม

9786162368042

2018-08-30

440 หน้า

นิกข์นิภา สหัสโยธิน

หนังสือที่เกี่ยวข้อง