สรุปลัด O-NET ม.3
ราคาปก 285 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

สรุปลัด O-NET ม.3สรุปลัดรวม 4 วิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

เพื่อสอบ O-NET ม.3 ตามแนวการสอบใหม่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ
และเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่างๆ
เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

9786164490451

1

19.5 X 25.4 ซ.ม.

อ.จันทิมา ชื่นชม,อ.กัญชพร รักกลาง,อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์ (วท.บ.),อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์ (ศศ.บ)

750 กรัม

9786164490451

2018-02-02

408 หน้า

สินีนุช จันทศรี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง