คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์
ราคาปก 349 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้น จบอัพโหลดแอพฯ ขึ้น Google Play Store ได้จริง อีกทั้งยังสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ แถมโค้ดโปรแกรมทุกตัวอย่างเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนา Android App

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:

1.อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด ปี 2652
2. มีตัวอย่างอธิบายทุกหัวข้อ และ Workshop พร้อมโค้ดตัวอย่างโปรแกรม
3. อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงอัพโหลดขึ้น Play Store ได้จริง

บทที่ 1 ก้าวแรกก่อนเข้าสู่การพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา JAVA
การดาวน์โหลดและติดตั้ง JAVA SDK
การดาวน์โหลด Android Studio
การติดตั้ง Android SDK
การใช้งาน Android Studio
การสร้างโปรเจ็กต์ใน Android Studio
ทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมของ Android Studio
การสร้าง Android Emulator สำหรับทดสอบโปรเจ็กต์
ขั้นตอนการสร้าง Android Emulator
การทดสอบโปรเจ็กต์ด้วย Android Emulator
การเพิ่มภาษาไทยใน Android Emulator
ปัญหารัน Android Emulator ไม่ได้เนื่องจาก Hyper-V
การทดสอบโปรเจ็กต์ Android Apps บนเครื่องจริง
การเปิดและปิดโปรเจ็กต์
วิธีการ Export โปรเจ็กต์เป็นไฟล์ ZIP

บทที่ 2 พื้นฐานการพัฒนา Android Apps ด้วย Android Studio
ทำความรู้จักกับ Gradle ใน Android Studio
การแก้ไขปัญหาจากคลาส R ในขั้นต้น
พื้นฐานการพัฒนา Android Apps
ทำความรู้จักกับระบบ dependencies
การกำหนดขนาด widget
การเปิดโปรเจ็กต์ Android Studio เก่าที่มีเวอร์ชันไม่ตรงกัน
การทดสอบโปรเจ็กต์แบบหน้าจอแหว่ง (DisplayCutout)

บทที่ 3 ทำความรู้จักกับระบบ Layout ที่น่าสนใจ
พื้นฐานการระบุตำแหน่งใน ConstraintLayout
การระบุตำแหน่งด้วย Guideline
ส่วนแสดงผลแบบ LinearLayout
การสร้างช่องรับข้อความแบบใหม่ด้วย TextInputLayout
การแปลง Layout เดิมเป็น ConstraintLayout
การสร้างกรอบแจ้งข้อมูลแบบ Bottom Sheet Dialog

บทที่ 4 การสร้างส่วนแสดงผลแบบรายการ (list) ด้วย RecyclerView
การใช้งาน RecyclerView ร่วมกับ CardView
การสร้างรายการใน RecyclerView ตามแนวนอน
การสร้างรายการใน RecyclerView แบบตาราง Grid
การแสดงข้อมูลแบบ Master Detail ด้วย RecyclerView

บทที่ 5 ระบบเมนูและทูลบาร์
การสร้างโปรเจ็กต์ที่มีเมนูแบบ Navigation Drawer
พื้นฐานการปรับแต่งทูลบาร์ (Toolbar)
การปรับแต่ง Layout ในแถบ Toolbar
การปรับปรุง Style ให้กับทูลบาร์
การสร้างแถบทูลบาร์แบบยืด-หดได้ (Collapse Toolbar)
การใช้งานระบบเมนูพื้นฐาน
การนำทางแบบ Bottom Navigation

บทที่ 6 ทำงานกับส่วนแสดงผลหลายหน้าจอด้วย Fragment
การปรับโครงสร้างโปรเจ็กต์ Navigation Drawer Activity ให้ใช้ส่วนแสดงผลแบบ Fragment
การเพิ่มส่วนแสดงผลแบบ Fragment เข้ามาในโปรเจ็กต์
การส่งข้อมูลจาก Activity ให้กับ Fragment
การใช้งาน Bottom Navigation ร่วมกับส่วนแสดงผลแบบ Fragment

บทที่ 7 ระบบ Runtime Permission
Runtime Permission คืออะไร
สิทธิ์การขอใช้อินเทอร์เน็ต
สิทธิ์การโทร
สิทธิ์ขอใช้กล้องและพื้นที่จัดเก็บ

บทที่ 8 การขอใช้บริการแผนที่ Google Maps
พื้นฐานการใช้งานแผนที่ Google Maps
การแก้ไขปัญหาเวอร์ชันของ Play services ไม่เข้ากัน
การใช้งานแผนที่ Google Maps กับโปรเจ็กต์ที่มีอยู่เดิม
ทำงานกับแผนที่ขั้นต้น
การปักหมุดตามตำแหน่งที่เรากำหนด
ปักหมุดบนแผนที่ด้วยวิธีสัมผัสและแสดงพิกัดละติจูดกับลองจิจูด
การล้างหมุดที่ปักอยู่บนแผนที่
แสดงตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์
สิทธิ์ในการขอใช้แผนที่ Google Maps
การกำหนดชนิดของแผนที่ Google Maps
การค้นหาที่อยู่และปักหมุดในแผนที่
การปรับแต่ง Style ให้กับแผนที่ Google Maps
การปรับแต่งรายละเอียดในแผนที่

บทที่ 9 การผูกติดข้อมูล (Databinding)
การผูกติดข้อมูล (Databinding) ใน Android Apps

บทที่ 10 ทำงานกับระบบฐานข้อมูล SQLite ด้วย
Android Architecture Components
Android Architecture Components คืออะไร
การทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQLite ด้วย Room
การนำฐานข้อมูล SQLite ออกจาก Android Emulator
การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล SQLite
ภาษา SQL คืออะไร
โครงสร้างพื้นฐานของภาษา SQL
การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง SQL
ตัวดำเนินการ (Operators) ในภาษา SQL
ลักษณะการใช้งานของกลุ่มคำสั่ง DML ของภาษา SQL
การลบข้อมูลด้วยคำสั่ง DELETE
การเพิ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง INSERT
การอัพเดตข้อมูลด้วยคำสั่ง UPDATE
การเลือกดูข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT
การคิวรีข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข
การคิวรีข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
การใช้งานคำสั่ง SELECT ร่วมกับคำสั่ง LIKE
การจัดการข้อมูล CRUD ในฐานข้อมูล SQLite

บทที่ 11 การจัดเก็บข้อมูลในระบบไฟล์ด้วย Shared Preferences
การใช้งาน Shared Preferences
การนำไฟล์ Shared Preferences ออกมาใช้งาน

บทที่ 12 การสร้างไฟล์ apk สำหรับใช้งานจริง
ไฟล์ apk คืออะไร
วิธีการสร้างไฟล์ apk
การติดตั้งไฟล์ Signed APK ในเครื่องจริง
การสร้าง Signed APK กรณีใช้บริการแผนที่ Google Maps

บทที่ 13 การอัพโหลดแอพฯ ขึ้น Google Play Store
การสมัครบัญชีนักพัฒนา Google
ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ Signed APK ไปสู่ Google Play Store

บทที่ 14 Workshop 1 : การสร้างแอพฯ ที่มีโฆษณาด้วย AdMob
การสมัครขอใช้บริการ AdMob
ทำความรู้จักกับโครงสร้างโปรเจ็กต์แบบ Google AdMob Ads Activity

บทที่ 15 Workshop 2 : การทำระบบส่ง E-mail ในแอพฯ
บทที่ 16 Workshop 3 : การอ่านตำแหน่ง (Location) ปัจจุบัน


9786164870109

1

17 x 22.86 ซ.ม.

ศุภชัย สมพานิช

800 กรัม

9786164870109

2019-03-26

690 หน้า

กิตินันท์ พลสวัสดิ์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง