โฉมหน้าคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยชุดใหม่

โฉมหน้าคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยชุดใหม่

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้มีเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558-2560 ซึ่งคุณดนุพล กิ่งสุคนธ์ กรรมการบริหารของบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการสมาคมฯอีกหนึ่งสมัย