Download จดหมายเชิญและเอกสารโครงการ

Download จดหมายเชิญและเอกสารโครงการ

สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถ คลิกเพื่อดาวน์โหลดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ได้จากลิงค์นี้เลยค่ะ --> Download จดหมายเชิญฯ

 

 

สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

"การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ IDC วิชาการ Contest ประจำปี 2561"

ได้จากลิงค์นี้เลยค่ะ --> Download เอกสารโครงการฯ

 

สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถ คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

"การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ IDC วิชาการ Contest ประจำปี 2561"

ได้จากลิงค์นี้เลยค่ะ --> Download โปสเตอร์

       สำหรับโรงเรียนที่สนใจรับข้อมูล "โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ IDC วิชาการ Contest ประจำปี 2560" เป็นเอกสารทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร สามารถแจ้งความต้องการ มาที่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน คุณปวีณา  โทร 02 962 2626 หรือ  085 154 2443  หรือทาง E-mail : idccontest@hotmail.com 

หรือทาง LINE:

 


 

   "โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ IDC วิชาการ Contest ประจำปี 2560"
  ผู้ประสานงานโครงการ คุณปวีณา   พรมขจร ติดต่อ 02 962 2626 ต่อ 202 ,085 154 2443 

  E-mail : idccontest@hotmail.com www.idcpremier.com/idccontest www.facebook.com/idccontest