IDC Premier  ยกคลังหนังสือไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

IDC Premier ยกคลังหนังสือไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

 

IDC Premier ชวนอ่านอีกครั้ง...ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

วันที่  29 มี.ค.- 8 เม.ย. 61 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกันที่บูธ B16 โซน Plenary Hall และ บูธ R29, S26 โซน C2 

รวบรวมหนังสือสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดและทักษะการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์จากทุกสำนักพิมพ์ในเครือ IDC Premier

 

 

พบกับหนังสือติวสอบ สรุปแนวข้อสอบ แนะแนวการสอบเข้า และคู่มือเตรียมสอบเข้าหน่วยงานต่างๆ ที่บูธ R29 โซน C2 

 

และแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย เลขคณิต และ MQ สำหรับน้องอนุบาลชั้นปีที่ 1-3 ที่บูธ S26 โซน C2