หนังสือทุกเล่มในเครือ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้หลายช่องทาง ดังนี้
Serazu Serazu @ Lazada      Serazu @ Shopee